Inhoudsopgave

Pagina
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Asselt, dorpje aan de Maas...
Asselt en de Noormannen
Beleidsplan
Bestuur
Contactgegevens
Cultuurhistorisch Museum Asselt
Het ontstaan
Projecten
Romeinen, Franken en Noormannen
Sint Dionysiuskerk: de kerk van Asselt
Statuten
Statuten (8 maart 1994 t/m 15 februari 2023
Stichting Vrienden van Asselt
W.S.V. Ascloa

Externe Verwijzingen
Artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek (Wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - BWBR0003045)
Artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek (Wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - BWBR0003045)
Artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek (Wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - BWBR0003045)
Beschermd dorpsgezicht
Culturele ANBI
Kamer van Koophandel en Fabrieken (Handelsregister)
Meer over W.S.V. Ascloa... (WSV Ascloa | De website van Watersportvereniging Ascloa)
Meer over het Cultuurhistorisch Museum Asselt... (Museum-Asselt – Het oudst nog bestaande museum van Limburg)
Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek (Wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 2 - BWBR0003045)