Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Per 27 december 2022 is de Stichting Vrienden Kerkje en Museum Asselt als culturele ANBI aangewezen.

ANBI informatie

  1. Naam: Stichting Vrienden Kerkje en Museum Asselt
  2. RSIN: 815732181
  3. Contactgegevens: zie Contactgegevens
  4. Doelstelling: zie Doel
  5. Beleidsplan: zie Beleidsplan
  6. Functie van bestuurders: zie Bestuur
  7. Namen van bestuurders: zie Bestuur
  8. Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zie art. 3, lid 5, Statuten
  9. Uitgeoefende activiteiten: zie Projecten