De Stichting

De Stichting Vrienden Kerkje en Museum Asselt is op 08 maart 1994 opgericht. De Stichting staat vanaf 27 december 2022 geregistreerd als ANBI en als culturele instelling.

De stichting heeft ten doel de instandhouding van het monumentale Sint Dionysiuskerkje en het museum te Asselt.

De stichting heeft zich als doel gesteld, het historisch waardevolle kerkje van Asselt en het tegenover liggend museum helpen te behouden. Beide gebouwen zijn van beduidende regionale- en cultuurhistorische waarde en dienen voor de toekomst in een goede staat bewaard te blijven.

Kleinere projecten worden uit de bescheiden liquide middelen betaald. Bij grotere onderhoudsprojecten worden acties ondernomen en bedoeld zijn hiermee de actieve werving van fondsen.