Het ontstaan

Het dorpje Asselt ligt aan de rivier de Maas ten zuid-westen van de kern Swalmen (Gemeente Roermond). Het gebied waar Asselt in ligt behoort tot het terrasssen landschap van het Maasdal, dat is ontstaan door afzettingen van grote hoeveelheden klei, zand en grind van de Maas. De nederzetting Asselt lag aanvankelijk pal aan een buitenbocht van de Maas. De onmiddellijke nabijheid van de rivier was een voortdurende bedreiging voor het dorp op de oeverwal.

In de middeleeuwen kende de nederzetting aan weerszijden van de huidige Pastoor Pinckersstraat- Eindweg bebouwing. In de loop van de eeuwen verdween door het proces van uitschuring de helft hiervan in de Maas.

Rond 1800 werden de laatste drie huizen die aan de westzijde van de Eindweg lagen, door het Maaswater verzwolgen. Door de Maaskanalisatie van 1926 kreeg de Maas een nieuwe loop. Een van de maatregelen was het afsnijden van een scherpe bocht bij Asselt. Kort daarna begon men op grote schaal te ontgrinden waardoor het oude stroombed van de Maas grotendeels is afgegraven. Inmiddels zijn tientallen hectaren afgegraven waardoor de Asseltse Plassen zijn ontstaan. Samen met de Maasplassen bij Roermond vormen deze een uitstekende basis voor watersportrecreanten.

Asseltse Plassen