Asselt Kerk Museum Stichting Projecten Contact 
  Doel Bestuur Statuten Beleidsplan Inhoudsopgave  

Beleidsplan

In de afgelopen jaren heeft de Stichting een solide fundament gelegd, om het uit de 11e eeuw stammende Kerkje en het in 1927 tot museum omgevormde voormalige historische bakhuis op een verantwoorde manier aan de volgende generaties over te kunnen dragen. Dit in overleg met het Kerkbestuur en met de beheersstichting van het museum.

In de periode 2023 — 2026 wil de Stichting haar ondersteunende rol bij het onderhoud van beide gebouwen verder versterken. De benodigde financiële middelen t.b.v. de onderhoudsprojecten worden verworven door:

  • bijdragen van donateurs,
  • eenmalige giften van bedrijven en particulieren.

Voor specifieke- en vooral grotere onderhoudsprojecten wordt een beroep gedaan op provinciale- en landelijke fondsen.

De Stichting vergadert minstens twee keer per jaar en bij lopende projecten is er regelmatig overleg met het kerkbestuur en met de beheersstichting van het museum. Bij technisch moeilijke projecten wordt advies gezocht bij kundige adviseurs.

De werkzaamheden en andere activiteiten van de Stichting worden op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.

Met de donaties, die wij reeds ontvangen hebben en ook dit jaar hopen te ontvangen, wil de Stichting in 2023 ca. 10.000,- euro als bijdrage besteden aan:

  • het dringend nodige restauratiewerk aan de historische glas in lood ramen van de Kerk en aan beschermende voorzetramen,
  • het noodzakelijke schilderwerk aan o.a. de buitendeuren van het Kerkgebouw.

In een tweede fase tot ca. 2026 wil de Stichting een financiële bijdrage leveren aan het achterstallige voegwerk van het Kerkgebouw en van het Museum. Verdere details hierover volgen later.